dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an bai giang dien tu mien phi,tai lieu bai giang dien tu mien phi,bai giang bai giang dien tu mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 1/14/2014 8:39:04 PM
Filesize: 2.99 M
Download count: 89
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
Kính chào quý thầy cô giáo cùng toàn thể các em
Môn : ngữ văn 6
Giáo viên thực hiện: Tra�n Thũ Dử
Chính xác
Ước Chừng
Kiểm tra bài cũ
Caõu 2: Tìm chỉ từ trongcác ví dụ sau:
a) Bà đỡ Trần là người huyện Đông Triều. Một đêm noù , nghe tiếng gõ cửa, bà mở cửa nhìn thì chẳng thấy ai, một lát, có con hổ chợt lao tới cõng bà đi.
( Con hổ có nghĩa)
b) Nay ta đưa năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia nhau cai quản các phương. ( Con Rồng cháu Tiên)
Câu 1: Thế nào là chỉ từ ?cho ví dụ
a) Bà đỡ Trần là người huyện Đông Triều. Một đêm noù , nghe tiếng gõ cửa, bà mở cửa nhìn thì chẳng thấy ai, một lát, có con hổ chợt lao tới cõng bà đi.
( Con hổ có nghĩa)
b) Nay ta đưa năm mươi con xuống biển, nàng đưa năm mươi con lên núi, chia nhau cai quản các phương. ( Con Rồng cháu Tiên)
Quan sát những bức tranh sau đây
đánh
đi
Ngữ văn 6
Tiết 59 :
động từ

Tieát 59 : §éng tõ

I / Bài học 1.Khái niệm
Cái gì?
-Bay,
nhảy,
chạy
-Tức giận,
vui ,
buồn,
nứt,
bể
Chỉ hoạt động
Chỉ trạng thái
Động từ

Tieát 59 : §éng tõ

I / Bài học 1.Khái niệm
Laø nhöõng töø chæ haønh ñoäng ,traïng thaùi cuûa söï vaät
VD :khoùc ,nguû ,yeâu , gheùt ,meû ,söùt ,
Tìm động từ trong những câu dưới đây:
Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu quan cũng ra những câu đố oái oăm để hỏi mọi người.
b) Trong trời đất, không gì quý bằng hạt gạo . Hãy lấy gạo làm bánh mà lễ Tiên vương.
c) Biển vừa treo lên, có người qua đường xem, cười bảo:
- Nhà này xưa quen bán cá ươn hay sao mà bây giờ phải đề biển là cá "tươi" ?
(Em bé thông minh)
(Bánh chưng, bánh giầy)
(Treo biển)

Tieát 59 : §éng tõ

I / Bài học 1.Khái niệm
Laø nhöõng töø chæ haønh ñoäng ,traïng thaùi cuûa söï vaät
VD :khoùc ,nguû ,yeâu , gheùt ,meû ,söùt ,
2. Đặc điểm
Viên quan ấy ủaừ đi nhiều nơi, đến đâu quan cuừng ra những câu đố oái oăm để hỏi mọi người.
b) Biển vửứa treo lên, có người qua đường xem, cười bảo:
- Nhà này xưa quen bán cá ươn hay sao mà bây giờ phải đề biển là cá "tươi" ?
(Em bé thông minh)
(Treo biển)
c) Tôi seừ nhớ các bạn lắm. ẹửứng quên tôi nhé !
đã
cũng
vừa
sẽ
Đừng
Động từ + đã ,sẽ ,đang ,vừa ,mới ,sắp , hãy ,đừng ,chớ ,cũng, vẫn ,còn . => CĐT

Tieát 59 : §éng tõ

I / Bài học 1.Khái niệm
Laø nhöõng töø chæ hoaït ñoäng ,traïng thaùi cuûa söï vaät
VD :khoùc ,nguû ,yeâu , gheùt ,meû ,söùt ,
2. Đặc điểm
a) Khả năng kết hợp :
Động từ thường kết hợp với các từ :đã , sẽ , đang ,hãy , đừng , chớ , cũng ,vẫn , còn . để tạo thành cụm động từ
VD: Vẫn yêu đời
Hãy vui lên
b) Chức vụ cú pháp :
Đi
Xạc cỏ
Nhảy múa
a/Một đàn voi đang đi

b/ Bác nông dân đang xạc cỏ

c/Chú gà trống đang nhảy múa

d/ Lao động là vinh quang
C V ĐT
C V ĐT
C V ĐT
C ĐT V
Lao động
Làm VN
=> - Chức vụ điển hình ĐT ->làm VN trong câu
Làm CN
- Khi làm CN thì ĐT mất khả năng kết hợp với->đã ,sẽ ,hãy , đừng .

Tieát 59 : §éng tõ

I / Bài học 1.Khái niệm
2. Đặc điểm
a) Khả năng kết hợp :
Động từ thường kết hợp với các từ :đã , sẽ , đang ,hãy , đừng , chớ , cũng ,vẫn , còn . để tạo thành cụm động từ
VD: Vẫn yêu đời
Hãy vui lên
b) Chức vụ cú pháp :
- Chức vụ điển hình trong câu của động từ là VN .
Vd:/Một đàn voi đang đi

-Khi làm CN nó mất khả năng kết hợp với các từ : đã , sẽ, đang, cũng , vẫn , hãy .
Vd: Học tập / là quyền và nghĩa vụ của học sinh
CN
VN
CN
VN
?
thảo luận
? Hãy cho biết động từ có đặc điểm gì khác với danh từ về : khả năng kết hợp và chức vụ ngữ pháp
Bài tập:
Những từ in đậm trong những câu sau là danh từ hay động từ ?
a) Nó hành động rất đúng.
b) Tôi rất trân trọng những hành động của nó.
Động từ
Danh từ

Tieát 59 : §éng tõ

I / Bài học 1.Khái niệm
2. Đặc điểm
a) Khả năng kết hợp :
b) Chức vụ cú pháp :
3.Các loại động từ chính
a/ Con gà đang gáy
b/ Cô ấy đang buồn

c/ Tôi muốn đánh nó
a/ Con gà đang gáy
b/ Cô ấy đang buồn

c/ Tôi muốn đánh nó
=>đòi hỏi động từ khác đi kèm phía sau
=>không đòi hỏi động từ khác đi kèm
->ĐT chỉ hoạt đông ,trạng thái
->ĐT tình thái

Tieát 59 : §éng tõ

I / Bài học 1.Khái niệm
2. Đặc điểm
b/.Động từ chỉ hoạt động ,trạng thái( không đòi hỏi động từ khác đi kèm)
3.Các loại động từ chính:
Có 2 loại
a/ Động từ tình thái (thường đòi hỏi động từ khác đi kèm)
Vd: tôi định đi du lịch vào ngày mai
ĐTTT
a/ Con gà đang gáy

b/ Cô ấy đang buồn
=>Con gà đang làm gì?
Cô ấy làm sao ?
Cô ấy thế nào?
->hoạt động
->Trạng thái
a/ Con gà đang gáy
b/ Cô ấy đang buồn
->ĐT chỉ hoạt đông ,trạng thái

Tieát 59 : §éng tõ

I / Bài học 1.Khái niệm
2. Đặc điểm
b/.Động từ chỉ hoạt động ,trạng thái( không đòi hỏi động từ khác đi kèm)
3.Các loại động từ chính:
Có 2 loại
a/ Động từ tình thái (thường đòi hỏi động từ khác đi kèm)
Vd: tôi định di du lịch vào ngày mai
-Động từ chỉ hoạt động (trả lời câu hỏi Làm gì?)
ĐTTT
* Gồm 2 loại nhỏ
Vd: đi ,chạy ,nhảy ,khóc .
-Động từ chỉ trạng thái (trả lời câu hỏi Làm sao? Thế nào ?)
Vd: vui ,đau ,giận, hờ�n ,yêu ,ghét ,gãy ,mẻ .
Bài tập
Xếp các động từ sau vào bảng phân loại ở bên dưới : buồn, chạy, cười, dám, đau, đi, định, đọc, đứng, gãy, ghét, hỏi, ngồi, nhức, nứt, toan, vui, yêu.
Bảng phân loại
Dám, định, toan
Chạy , cười, đi, đọc, đứng, ngồi, hỏi
Buồn, đau, gãy, ghét, nhức, vui, nứt, yêu

Tieát 59 : §éng tõ

I / Bài học 1.Khái niệm
2. Đặc điểm
b/.Động từ chỉ hoạt động ,trạng thái
3.Các loại động từ chính:
a/ Động từ tình thái
II Luyện tập
Bài 1: Tìm động từ trong truyện "Lợn cưới ,áo mới".Cho biết các đông từ ấy thuộc những loại nào
Lợn cưới, áo mới
( Truyện cười)
Có anh tính hay khoe của. Một hôm, may được cái áo mới, liền đem ra mặc, rồi đứng hóng ở cửa, đợi có ai đi qua người ta khen. Đứng mãi từ sáng đến chiều chả thấy ai hỏi cả, anh ta tức lắm.
Đang tức tối, chợt thấy một anh, tính cũng hay khoe, tất tưởi chạy đến hỏi to:
- Bác có thấy con lợn cưới của tôi chạy qua đây không?
Anh kia liền giơ ngay vạt áo ra, bảo:
- Từ lúc tôi mặc cái áo mới này, tôi chẳng thấy con lợn nào chạy qua đây cả !
(Theo Truyện cười dân gian Việt Nam)
II Luyện tập
Tieỏt 59 : Động từ

Bài 1: Tìm động từ trong truyện "Lợn cưới ,áo mới".Cho biết các đông từ ấy thuộc những loại nào
Hướng dẫn về nhà
Học thuộc bài cũ, làm bài tập …
Chuẩn bị bài mới: “Cuïm ñoäng töø ”
Xin chân thành cảm ơn !
Quý thầy cô & các em học sinh !
TỔNG KẾT TỪ VỰNG
Trân trọng kính chaøo quý thầy giáo, cô giáo.