dathoc.com Bài giảng Giáo án đề thi tài liệu miễn phí Download, chia sẽ tài nguyên dạy và học miễn phí !
Tất cả Giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Nếu không xem dược hãy bấm Download về máy tính để xem
Download giao an điểm đường thẳng mien phi,tai lieu điểm đường thẳng mien phi,bai giang điểm đường thẳng mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Uploaded date: 12/26/2008 9:45:59 PM
Filesize: 0.22 M
Download count: 8
Bấm nút LIKE +1 để cảm ơn
SAU ĐÓ BẤM
Download
1. Điểm :
* Cách vẽ :
Chấm trên giấy một chấm nhỏ, ta được một điểm* Cách đặt tên :
Dùng chữ cái in hoa để đặt tênA
B
C
Trên hình vẽ, chúng ta có mấy điểm ?
Ba điểm phân biệt :
điểm A, điểm M, điểm NA
B
C
Trên hình vẽ, chúng ta có mấy điểm ?
Điểm này có tên gọi là gì ?
Còn có tên gọi nào khác nữa không ?
Điểm M và điểm N trùng nhau

2. Đường thẳng :
* Cách vẽ :
Dùng bút chì vạch theo mép thước thẳng
* Cách đặt tên :
Dùng chữ cái thường để đặt tên
a
b
Khi kéo dài đường thẳng về hai phía,
ta thấy nó bị giới hạn không ?
Đường thẳng không bị giới hạn về hai phía
* Nhận xét :
Bài tập
aM
A
N
Điểm nào nằm trên đường thẳng a ?
Điểm A và điểm M nằm trên đường thẳng a
Điểm nào không nằm trên đường thẳng a ?
Điểm N không nằm trên đường thẳng a
3. Điểm thuộc đường thẳng. Điểm không thuộc đường thẳng :
a


A
N
Điểm A thuộc đường thẳng a
Ký hiệu : A ? d
Điểm N không thuộc đường thẳng a
Ký hiệu : N ? d
Bài tập củng cố
Bài 2/104/SGK
Hãy vẽ
3 điểm A, B, C
Hãy vẽ
3 đường thẳng a, b, cA
B
C
a
b
c
Bài tập củng cố
Bài 3/104/SGK
m
n
p
q
?
A
?
B
?
Điểm A thuộc những đường thẳng nào ?
A ? n ; A ? q
Bài tập củng cố
m
n
p
q
?
A
?
B
?
Những đường thẳng nào đi qua điểm B ?
B ? n ; B ? p ; B ? m
Bài 3/104/SGK